Repetitie: Schoolstraat 25 Noord-Scharwoude
Post: Middenweg 259L Heerhugowaard
info@muziekverenigingkadans.nl

Historie

Oprichting

De wens naar het ontstaan van een fusieorkest speelde al wat jaren. Niemand wilde de eigen identiteit van het orkest opgeven. Ergens in 2016 kwam vanuit Apollo de wens om samen verder te gaan met Kunst na Arbeid (hierna KnA) vanwege teruglopend leden aantallen. Bij zowel KnA als Apollo zijn de plannen ingang gezet. 

Vanuit beide verenigingen werd een fusiecommissie in het leven geroepen, om bepaalde zaken voor te bereiden en te delen met beide besturen. De commissie bestond uit 6 leden. 3 leden van iedere vereniging. Vanuit Apollo waren dit: Jelle Westendorp, Chris Engwerda en Simon Barten. Vanuit KnA waren dit: Piet Kok, Bas Wagenaar en Pim de Ruiter als voorzitter. 

Al snel was het duidelijk dat er snel grote stappen gezet konden worden. Op een aantal momenten is een extra ingelaste ledenvergadering georganiseerd voor goedkeuring van de leden. Er waren wat heikel punten. Twee punten hieronder weergegeven;

  • De repetitieavond. KnA repeteerde op de vrijdag en Apollo op de dinsdag. 
  • De naam van het nieuwe orkest.

Voor deze bovenstaande punten hebben wij, met alle leden van beide verenigingen avonden georganiseerd waarbij de leden hun stem konden uitbrengen. Zo mochten alle leden een potentiële naam opgeven voor het nieuwe orkest. En is er voor de repetitieavond een meerkeuze stemming gehouden. Terwijl dit gaande was, zijn beide voorzitters op bezoek geweest bij de pastoor van de R.K. Kerk ‘Sint Jan de Doper’ te Noord-Scharwoude. Apollo was van oudsher een R.K.-vereniging en had in de statuten staan dat zij bij ontbinding of samenvoeging van de vereniging toestemming moest hebben van de R.K.-kerk. Wij hebben de toestemming gekregen, maar onder een voorwaarde. Kadans blijft 3 keer per jaar een mis muzikaal ondersteunen.

Ook zijn wij na de zomerstop van 2017 samen gaan repeteren. Om aan elkaar te wennen. Wij repeteerden ieder op de eigen repetitieavond, waarbij leden van het andere orkest welkom waren. 

Op 12 december 2017 was het dan zover. Naar de notaris, voor de oprichting van de nieuwe vereniging. Kadans is per 12 december 2017 een feit! Wij zijn het eerste jaar gestart met een interim-bestuur, bestaande uit tien personen. Het oude bestuur van KnA. En de drie leden van de fusiecommissie van Apollo, omdat het voltallige bestuur van Apollo op stapte.

Bij een fusie heb je altijd voor- en nadelen. Zo zijn wij tot het besluit gekomen dat we de oud papieracties in Noord-Scharwoude moesten stoppen. Wij houden nu alleen acties in Zuid-Scharwoude op iedere 3e maandag van de maand.

Een nieuwe dirigent hadden wij nog niet, Arie de Bree bleef aan als dirigent. Van een tenue was nog geen sprake. Als wij optraden deden wij dit in een zwarte broek met een wit overhemd. Er werd een kledingcommissie opgericht. Dit resulteerde in ons huidige tenue, het blauwe overhemd en zwarte broek.

Onze vertrouwde dirigent Arie de Bree gaf aan te willen stoppen in het voorjaar van 2018. Wij konden opzoek naar een nieuwe dirigent. Ook hier werd een commissie voor opgericht die het bestuur adviseerde voor de aanstelling van de nieuwe dirigent.

Arie heeft in april 2018 afgezwaaid middels een afscheidsconcert. In juni 2018 trad onze nieuwe dirigent, Michael de Graaf, aan als nieuwe dirigent van Kadans.

Heden

Kadans is vanaf juni 2018 bezig met een vliegende start door ambitieuze plannen te maken. Zo hebben wij in het najaar van 2018 aan het ‘West-Friesland festival’ meegedaan, zonder verwachtingen. Wij speelden onder andere ‘Seagate Overture’. Tot verbazing van iedereen vielen wij in de prijzen. Wel is waar geen podiumplaats, maar de aanmoedigingsprijs. Uiteraard waren wij enorm trots. Een nieuwe vereniging, nieuwe dirigent en meteen op het eerste festival een prijs.

De inmiddels goedgevulde muziek en concertcommissie van Kadans was goed vertegenwoordigd vanuit de leden. De wens van deze commissie was duidelijk. Zij wilden een concert geven zoals dat hier in de wijde omgeving nog nooit was gedaan. Wij gingen een live kroegen quiz houden. De ideeën werden uitgewerkt en goedgekeurd door het bestuur. Uiteraard moesten wij een geschikte locatie hebben. Dit werd de feestzaal van ‘Biercafé De Roode Leeuw’, De quizmaster werd gevonden, en deze was enthousiast! Op vrijdag 29 maart 2019 was het zover! Het beloofde een prachtige en bijzondere avond te worden, om nooit te vergeten werd er gehoopt. En dat werd het ook. Het jaar 2019 was wederom een fantastisch jaar voor Kadans, de leden aantallen liepen op.

Het jaar 2020 stond vol gepland met veel leuke concerten en evenementen. De verwachting was dat 2020 nog mooier en grootser werd dan 2019. Alleen kwam er na de uitbraak van het COVID-19 virus in maart 2020 weinig van terecht. Alle repetities werden gecanceld en ook de optredens tot aan juni. Wat zich later uitbreidde tot het gehele jaar 2020 en ook een deel van 2021.